Ceník

číslo účtu: 123-1172360277 / 0100


Příspěvky

Roční příspěvek jednotlivce 

100 Kč

Roční příspěvek školy (s počtem žáku 2 až 4)

200 Kč

Roční příspěvek školy (s počtem žáku 5 až 9) 

500 Kč

Roční příspěvek školy (s počtem žáku 10 a více)

1 000 Kč

Platba jednotlivce se provádí pouze v případě, že žák není členem v žádné škole ze škol registrovaných v AJJČR. 


Poplatek za zkoušku STV 

Náklady spojené s pořádáním zkoušek JIU-JITSU nebo HANBO-JITSU, jak na STV KYU tak STV DAN hradí žadatel, kterým je buď škola, oddíl popř. klub nebo samotný jednotlivec.

Poplatek za zkoušku záleží na dohodě s jednotlivými zkušebními komisaři. Základem je poplatek za zkoušku asociaci.

Z každého poplatku ze zkoušky na STV KYU je odváděn poplatek AJJČR v hodnotě 20 Kč
Z každého poplatku ze zkoušky na STV DAN je odváděn poplatek AJJČR v hodnotě 500 Kč


Zkušební komisař

Poplatek statutu zkušebního komisaře na období 2 let 

100 Kč


Semináře

Ceny za semináře závisí od možnosti pořádající školy, doporučuje se však přihlédnout na

zvýhodnění ceny pro členy AJJČR.