Ceník

Facebook zde
číslo účtu: 123-1172360277 / 0100


Roční registrace školy v AJJČR

Roční příspěvek jednotlivce 

50 Kč

Roční příspěvek školy

200 Kč

Platba jednotlivce se provádí pouze v případě, že žák není členem v žádné škole ze škol registrovaných v AJJČR. 


Zkušební komisař

Poplatek statutu zkušebního komisaře na období 2 let 

100 Kč


Stupně technické vyspělosti Kyu a Dan

Výši poplatku za zkoušku na stupeň technické vyspělosti Kyu i Dan si volí zkušební komisař sám.

Náklady spojené s pořádáním zkoušek Jiu-Jitsu, nebo Hanbo-Jitsu, jak na technické stupně Kyu tak na stupeň Dan hradí žadatel, kterým je buď škola/oddíl nebo samotný zkoušený.

Cena za STV Dan v SPS je 100 Kč, pro člena AJJČR a 1000 Kč pro neregistrovaného žadatele.


Semináře

Ceny za semináře si určuje pořadatel semináře, v závislosti od možnosti pořádající školy/jednotlivce, doporučuje se však v případě možnosti přihlédnout na zvýhodnění cen pro členy AJJČR.